Privacy policy

Varovanje osebnih podatkov

Upravitelj spletne trgovine se pri svojem poslovanju zavzema za korektno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine. Upravitelj se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Upravitelj bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje obvestil o naročilu, pošiljanje ponudb in računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Uporabnik z izvedeno registracijo dovoljuje upravitelju zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese ob registraciji in morebitni potrditvi nakupa. Vsi podatki, ki jih uporabnik navede, so namenjeni le poslovanju upravitelja, ki jih ne posreduje v druge namene ali tretji osebi . Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla. Za točnost vnesenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino ne odgovarjamo

Uporaba osebnih podatkov

Osebni podatki, ki se zbirajo preko spletne trgovine prodajalca, se uporabljajo za delovanje strani in za opravljanje storitev oziroma izvedbo transakcij, ki ste jih zahtevali ali v katere ste privolili. Vaše osebne podatke prodajalec, uporabi, da:

• zagotovi boljše in bolj učinkovito servisiranje strank,

• izboljša delovanje spletne trgovine, ponudbo storitev in sledi trendom razvoja informacijske tehnologije,

• naredi stran uporabniku bolj prijazno, z implementacijo najnovejših orodij za spletno trgovanje,

• vas obvešča o pomembnih informacijah glede novosti v prodaji in obvestili organizatorjev

• za namene raziskav, bomo podatke o obiskih spletnega mesta, uporabili za izračun statistik, z uporabo spletnega orodja Google analytics.

Če se prijavite na novice, ob registraciji v spletno trgovino prodajalca, prodajalec uporabi tehnologijo, ki javlja, da ste kliknili na povezavo, ki je bila navedena v elektronski pošti. To informacijo lahko združimo z vašimi osebnimi podatki z namenom, da vam posredujemo bolj specializirano elektronsko pošto oziroma informacije. Vsaka elektronska pošta vsebuje povezavo, ki vam omogoča, da prekinete prejem takšne elektronske pošte.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih upravitelj zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa Zakon o varovanju osebnih podatkov, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Komunikacija

Upravitelj bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če se bo uporabnik prijavil na novice in obvestila. V primeru težav oziroma nejasnosti pri uporabi spletne trgovine in morebitnem nakupu izdelkov, si upravitelj pridržuje pravico do stika z uporabnikom prek sredstev komunikacij na daljavo. Oglasna elektronska sporočila bodo jasno in nedvoumno označena. Pošiljatelj bo jasno razviden, različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih. Jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, pa bomo izrecno upoštevali.

Pritožbe

Ker spoštujemo veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, imamo učinkovit sistem obravnavanja pritožb. V primeru težav se lahko na nas obrnete preko telefonske številke +386 3 491 45 00 ali preko elektronske pošte trgovina@rk-celje.si . Po prejemu pritožbe vas bomo najkasneje v petih delovnih dneh obvestili o tem, kako dolgo jo bomo obravnavali in vas vseskozi obveščali o poteku postopka. Zavezujemo se tudi, da si bomo prizadevali po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.